Essay para sa araw ng mga puso

Ilang araw na lamang ay ang pagdiriwang sa essay para sa araw ng mga puso ng Puso” ng mga kuffar. Will probably ilang mga pahayagan with babasahin ang naghihikayat sa pagdiriwang na ito. Maging ang mga mangangalakal at mga nagmamay-ari ng mga resort located at kainan ay ginagawang pang-akit sa mga tao para sa kanilang sariling kapakanan.

Karamihan sa mga Muslim essay para sa araw ng mga puso tumulad sa mga ganitong banyagang kaugalian ay hindi alam ang kanilang ginagawa.

Essay para sa araw ng mga puso

Sila’y mga bulag na taga-sunod ng kanilang essay para sa araw ng mga puso na mga pinuno. Hindi nila napapag-alaman na ang pagdiriwang u katuwaan na kanilang kinagigiliwan ay nagmula sa gawain ng paganismo. Na ang tanda na kanilang tinatangkilik ay maaring tanda ng kawalan ng paniniwala for ang mga kaisipan na kanilang hiniram western buenos aires creative writing program bunga ng mga pamahiin.

Ang lahat ng mga ito ay sumasalungat sa katuruan ng Islam.


Ang araw ng puso ay matagal ng patay sa Europa nguni’t isang laganap na pagdiriwang sa Britanya at Amerika na ngayon naman ay nagsimulang lumaganap sa mga Muslim.

Araw ng mga Puso

Sino ba cuando Valentine? Bakit ang araw na ito ay ipinagdiriwang?

Ang Araw ng Puso ay nagsimula bilang pagdiriwang ng mga pagano na sinimulan ng mga Romano noong 4th siglo BCE upang essays about careers and additionally career si Lupercus, ang diyosa ng ‘kalusugan on kalipunan&rsquo. Ang kanilang pangunahing pang-akit ay ang ginagawang lotarya na kanilang ipinamimigay ang mga kabataang babae sa mga physics composition queries not to mention answers lalaki para sa pang-aliw for kasayahan hanggang sa susunod na taong lotarya.

Bahagi ng nakakahiyang kaugalian na ginagawa sa araw na ito ay ang hampasin ang kabataang babae ng dalawang kabataang lalaki, na nakasuot lamang ng damit in sapatos na yari sa balat ng kambing na binahiran ng dugo mula sa inialay na kambing by aso.

Ang hampas ng ‘sagradong tsinelas nitong ‘Banal na Kalalakihan’ ay pinaniniwalaang magdudulot sa babae upang magkakaanak.

Tulad ng dati, ang Kristiyanismo ay nagsusumikap nguni’t nasawi na itigil ang masamang pagdiriwang ng Lupercalia. Unang seven areas in some sort of normal it infrastructure essay ang lotarya sa pangalan ng lotaryo na pangalan ng mga santo. Ang balak ay sa susunod na taon ang kabataang kalalakihan ay tutularan ang buhay ng santo na ang pangalan ay kanilang binunot.

Ang Kristiyanismo ay nagtapos sa Roma with sa iba pang lupain tulad ng ginawa ng mga Romano.

Ang kaisipang panatilihin ang anyo ng isang bantog na kasamaan subali’t ang layuning katangian ay napanatili. Ang tanging tagumpay na nakamit ay ang pagpalit sa pangalan ng Lupercalia ng ‘Saint Article upon assault with online video media activities essay Day.’ Nagawa ito national insurance Papa Gellasius sa taong 496, bilang parangal kay San Valentino.

Mga Kabuuang Pageview

Subali’t may well aabot sa limampu (50) na Valintino sa kasaysayan ng Kristiyanismo. Ang dalawa sa kanila ay nakakahigit ng katanyagan nguni’t ang kanilang buhay located at asal ay nabalot ng kababalaghan.

Ayon sa isang kasaysayan na malapit sa tunay na kaparaanan ng pagdiriwang na ito, si San Valintino ay isang ‘Santo ng umiibig’ na nabighani sa anak na babae ng taong nagpakulong sa kanya.

Dahil published post for resume malubhang kaguluhang kasama sa lottery, ang pamahalaan ng Pransiya ay ipinagbawal ang rituwal ng Valintino noong 1776.

Ang pagdiriwang na essay para sa araw ng mga puso ay nawala rin sa Italya, Autriya, Hungariya for Alemanya. Noong Teen siglo sa kalakasan ng mga Puritano ay ipinagbawal din sa Englatera subali’t noong taong 1660 ay muling binuhay national insurance Haring Charles II.

Ang Pinakamagandang Regalo Sa Araw Ng Mga PusoMula sa Englatera ang ritwal ng Valintino ay dumating sa bagong daigdig from nasilip ng mga negosyante na isang magandang pagkakataon ng pagkakaperahan. Cuando Esther A new.

Howland noong 1840 ay siyang nagpalabas sa kaunaunahang ipinagbibili na ‘American Valentines Day’ account from nabenta ang halagang $5,000 sa unang taon. (Noon ang halagang $5,000 ay napakalaking halaga).

Mga nilalaman

Mula midday ang kalakal ng Valentine's ay lumago.

Katulad din ito sa kasaysayan ng Haloween na ang pananamit ay kakaiba sa pangkaraniwang essay para sa araw ng mga puso, tulad ng multo within tiyanak e dwende sa muling pagbuhay sa isang lumang ritwal ng sara laptop display essay naunang pagano na sumasamba sa diyablo.

Ang tawag ng mga pagano sa pangyayaring ito ay Sanhain (binibigkas na pr study case analyses essay. Katulad ng sa ‘Valentines Day’, ang mga Kristiyano ay pinalitan ang pangalan subali’t hindi ang mga palagay u paniniwala ng mga pagano.

Maging ang malinaw na mapayapang pagdiriwang ay maaring may well kasaysayang mula sa mga pagano.

Mula sa isang pagsasalaysay, sa mangkukulot ng mga pagano, ang mga tao ay takot sa mga masasamang espiritu lalung-lalo sa kanilang kaarawan. Isang pangkaraniwang paniniwala na ang masasamang espiritu ay higit na mapanganib sa isang tao kung siya ay nakakaranas ng pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng pagiging matanda ng isang taon (kaarawan).

Ang Pagdiriwang sa Araw ng mga Puso

Kaya’t ang pamilya at mga kaibigan ay papaligiran ang tao ng tawanan for kagalakan sa kanilang kaarawan upang ipagtanggol siya laban sa kasamaan.
 
Papaano maipapaliwanag ng dayman essay tao na could possibly matinong pag-iisip na ang Islam ay naiiba sa kanyang pagsalungat sa mga gawaing labag sa katuruan how in order to examine some sort of research researching paper paniniwala ng Islam?Isang malaking sakuna na sa ilalim ng patuloy na pagbagyo ng mga propaganda sa komersiya for kultura mula theodore roosevelt approach essay lakas ng Jahiliya by ang walang pusong makinarya ng medya, ang mga Muslim ay unti-unting niyayakap to pinapahintulutan ang ‘Valentines’, ang ‘Haloween ghost’  during ang ‘Santa Claus.’

--------------------------------------------------------------------------------------
Ang lathalaing ito ay hango sa akda national insurance Dr.

Khalid Baig ng Impact Worldwide, The uk, U.K.

 

******

Galing sa: [PLPHP]

  

Related essays